tisdag 7 februari 2017

Program VT201717/1 Årsmöte
Vi väljer en ny styrelse och går igenom året som gått.
Välkomna att börja en ny termin med spännande stiftsträffar!

31/1 Livets högtider
Tony Larsdal är präst i Kungsbacka, och har tidigare varit aktiv i stiftsgruppen och styrelsen.
Tony besöker oss för att prata kring dop, vigsel och begravning- vad är vanligt att man möter? Vad bör man tänka på i samtalskontakt med familjen, och hur utformar man olika gudstjänster?
Samtidigt så kommer Tony även att berätta om hur väl förberedd han kände sig inför yrkeslivet, efter alla års studier på universitetet och Svenska kyrkans slutår.
Vilka utmaningar mötte han? Och hur kändes det att ”stå på egna ben”?

14/2 Att sjunga liturgi
Bo-Johan Francke jobbar som kyrkomusiker i Kortedala och besöker oss för att öva liturgisk sång med oss! Vi får prova att sjunga de olika liturgiska delarna och Bo-Johan går igenom dess olika betydelser, och hur man teologiskt kan förhålla sig till dem.
Bo-Johan besökte oss även förra året, vilket var mycket uppskattat.

28/2 Hur håller man en andakt?
Våra kaplaner Andreas och Katarzyna kommer samtala kring hur man håller en andakt.
De kommer ge råd och inspiration hur man kan tänka kring andakt, och hur man skapar en andakt för olika sammanhang.
Kanske vill du själv hålla i en andakt efter detta? :)

14/3 Stress och utbrändhet
Monika Oscarsson och Ann-Christin Jällfält jobbar på Göteborgs stifts själavårdscentrum, Monika är präst och Ann-Christin är legitimerad psykolog och psykoterapeut. De gästar oss för att samtala kring stress och utbrändhet i kyrkan. Vad händer med kroppen och själen? 
Vad kan man göra för att förebygga detta? Och vad görs åt problemet idag?

28/3 Fackförbundet Kyrka
Gunnar Engstrand och Emma Jacobsson jobbar som fackliga förtroendemän på fackförbundet Kyrka och besöker oss för att berätta om hur de arbetar och bistår församlingar, och vad för stöd studenter kan få.
Några frågor som vi har ställt: Hur jobbar facket som resurs för församlingar och enskilda? Hur kan de jobba gentemot oss anställda i församlingarna?
Vad är de vanligaste frågorna/problem för de som jobbar inom Svenska kyrkan?
Hur skiljer sig kyrkan åt från andra arbetsplatser?
11/4 Fika och samtal
Vi träffas som vanligt, fast denna gång utan föreläsare.
Vi tänkte ha en kväll där vi kan samtala fritt, och dela frågor och tankar med varandra. Samtidigt som vi i styrelsen gärna tar emot idéer om kommande stiftsträffar.

25/4 Qumran
Kamilla Skarström Hinojosa är präst och Universitetslektor i Religionsvetenskap vid Göteborgs Universitet, hon besöker oss för att berätta om sin forskning kring Qumran.
Dödahavsrullarna hittades 1947 i grottor utanför Jerusalem, men vilka var egentligen människorna bakom texterna?

9/5 HBTQ
Britt Grandin är distriktspräst i Annedals församling, hon besöker oss för att samtala kring hur kyrkan jobbar för att alla ska känna sig välkomna.

23/5 Våravslutning!
Välkomna att avsluta vårterminen med oss och starta sommaren!

måndag 26 januari 2015

Program för vårterminen 2015

Program för Göteborgs Stiftsgrupp Våren 2015.


Varmt välkommen att delta i våra programpunkter. Om inget annat anges träffas vi i Evangeliska

Brödraförsamlingens Lokaler, Kungsgatan 45, tisdagar 16:00-18:00.

20/1 Årsmöte och MässaFörutom att gästas av Stiftsadjunkt Josefine Callenberg som firar mässa tillsammans med oss, hålls denna

gång årsmöte med val av ny styrelse för verksamhetsåret 2015.

3/2 Ärkebiskop Emeritus Anders Wejryd – OBS! TIDEN: 18:00-20:00.Vår Ärkebiskop Emeritus Anders gästar oss och talar på temat Svenska Kyrkan i Sverige, Världen, och den

Världsvida Kyrkan. Observera att vi denna gång träffar senare en vanligt!

17/2 Ung i den världsvida kyrkan

Emilia Garpebring, som varit stipendiat placerad i Costa Rica genom utbytesprogrammet Ung i den

världsvida kyrkan kommer och pratar om sina erfarenheter från tiden som utsänd.

3/3 Jesus som Rabbin och Jesu didaktiska auktoritetTobias Ålöw, Doktorand i Nya Testamentets Exegetik vid Göteborgs Universitet, gästar oss för att tala om de

perspektiv på Jesus som han arbetar med i sin doktorsavhandling.

17/3 Kyrkan och FlyktingarnaHur möter vi nyanlända familjer med tanke på deras bakgrund och ibland svåra upplevelser. Britt-Marie

Almer, f.d. rektor och kyrkorådsledamot, som numera jobbar med dessa frågor, kommer och talar om sitt

arbete med ensamkommande flyktingbarn samt de utmaningar och möjligheter som i detta möter Kyrkan.

27/3 Fördjupningsdag (OBS! Fredag)Mer information kommer.

14/4 Frivilligarbete i KyrkanKyrkan rymmer många möjligheter för att engagera sig ideellt. Denna gång gästas vi av såväl frivilliga som

anställda med stor erfarenhet av att arbeta med ideella krafter, för att samtala kring såväl möjligheter som

fallgropar. Gäster: Ingela Olander, diakon, Göran Strandell, kyrkvärd, Birgitta Sallander, kyrkvärd.

28/4 EKHODenna gång gästas vi av personer från nätverket EKHO, som kommer prata kring sin roll och funktion i

Kyrkan och utmaningar som de mött och möter.

12/5 Traditionsenlig VåravslutningVårterminen avslutas med traditionsenlig grillning i Slottskogen. Vid regn ses vi i ordinarie lokaliteter.

tisdag 4 februari 2014

Program vårterminen 2014

Här kommer programmet för vårterminen 2014.
Vi vistas i Evangeliska Brödraförsamlingens lokaler på Kungsgatan 45, vi börjar med drop-in-fika kl 16:00, följt av andakt och sedan kvällens program.


4/2 Helena Pihl, nybliven diakon i Torsby pastorat delar erfarenheter och tankar.

18/2 Ingvar Bengtsson, tidigare stiftsprost, kommer och pratar om prästlöftena.

4/3 Conny Brandell, sjukhuspräst inom psykiatrin, kommer och pratar om att möta människor med erfarenhet av psykisk ohälsa.

18/3 Vår biskop Per Eckerdal kommer och firar mässa och talar om kyrkan som samhällsaktör.

1/4 Vi gästas av en panel med olika människor som är engagerade i olika ekumeniska arbeten.

11/4 Fredag och heldag! Daniel Tisell, tidigare sjukhuspräst, talar om teodicéproblemet och låter oss vrida och vända på denna fråga.

29/4 Gunnar Ledwon besöker oss och talar om påsken och doperinran och firar mässa med oss.

13/5 Vi har terminsavslutning i Slottsskogen!


torsdag 30 januari 2014

Välkomna till 2014

Välkomna till en ny termin, 2014, och med den även en ny styrelse.

Program för våren kommer upp under nästa vecka!

Frid

onsdag 16 oktober 2013

Stiftsgruppens program
Styrelsen för Göteborgs stiftsgrupp bjuder in dig till stiftsgruppens program för hösten 2013. Vi träffas som vanligt varannan tisdag kl 16:00 i Evangeliska brödraförsamlingens lokaler på Kungsgatan 45 (ingång vid Joy-butiken). OBS ibland gör vi studiebesök, om tid och plats avviker står det i presentationen av programpunkten.

Våra träffar börjar alltid med en andakt följt av fika och föredrag. Föredraget brukar starta 16:30 och hålla på till strax före kl 18:00 då vi avrundar kvällen. Kl 18:00 finns det som vanligt möjlighet att fira Taizémässa i Domkyrkan, eller möjlighet att hjälpa till med disken.

Andra uppgifter som vi i styrelsen gärna ser att du kan hjälpa till med är inhandlande och ordnandet av fika (du ersätts givetvis för ditt utlägg) och att hålla i andakten. Hjälps vi åt så blir det mycket trevligare för alla! Välkommen att kontakta någon i styrelsen för detta.

Program hösten 2013

10/ 9   Uppstart med mässa
24/9    Tro och vetande
8/10    Studiebesök Göteborgs synagoga

22/10  Gudstjänstens rötter
Tony Larsson, präst, berättar om gudstjänstens rötter i den tidiga kristna kyrkan. Vad vet vi om deras gudstjänstfirande och hur har det påverkat vår sätt att fira gudstjänst idag?

5/11  Att vara på väg - pilgrimsteologi och praktik Obs! Tid och plats!
Kristna beskriver ofta sig själva som ett vandringsfolk, som människor på väg. Ibland tar det sig ett mycket konkret uttryck i en pilgrimsvandring. Vi besöker pilgrimscentrum där kyrkoherde Anders Leitzinger och projektledare Marie Lumsden berättar mer om pilgrimsteologi och verksamheten vid centret. Vi samlas utanför lokalerna på Kungsgatan 45 kl. 16.00 och åker tillsammans till Masthuggskyrkan. Programmet börjar kl. 16.30. Möjlighet att fira pilgrimsmässa kl 18.30-19.

22/11 Fördjupningsdag: Om själavård efter sexuella övergrepp inom kyrkan
Som själavårdare kan vi komma att möta människor som varit utsatt för sexuella övergrepp inom kyrkan. Hur bemöter vi det på ett respektfullt och klokt sätt? Vilka resurser har stiftet att bidra med? Vad är viktig att tänka på för att själv inte bli den som kränker gränser? Dagen leds av stiftets kontaktpersoner i dessa frågor, Monika Oscarsson och diakon Greger Carlsson. Mer info om dagen kommer. Obs! Detta är en heldag och på en fredag!

3/12 Försoning behövs
Samtalet om försoning behövs och måste hållas levande. Vad har vi för gudsbilder och hur kan vi se på lidande, ondska, död och förlåtelse? Försoning och korset är kvällens tema. Sofia Camnerin, teol dr och pastor,, berättar utifrån en bok hon skrivit tillsammans med Arne Fritzon.

17/12 Julavslutning
Styrelsen fixar en mysig avslutning. Mer info kommer.

måndag 7 januari 2013

Stiftsgruppens program vårterminen 2013

Styrelsen för Göteborgs stiftsgrupp vill bjuda in dig till stiftsgruppens program för den nya terminen. Vi träffas som vanligt varannan tisdag kl 16:00 (jämna veckor den här terminen!) i Evangeliska brödraförsamlingens lokaler på Kungsgatan 45 (ingång vid Joy-butiken).

Våra träffar börjar alltid med en andakt där vi får möjlighet följt av fika och föredrag. Föredraget brukar starta 16:30 och hålla på till strax innan kl 18:00 då vi avrundar kvällen. Kl 18:00 finns det som vanligt möjlighet att fira Taizémässa i Domkyrkan, eller möjlighet att hjälpa till med disken.

Andra uppgifter som vi i styrelsen gärna ser att du kan hjälpa till med är inhandlande och ordnandet av fika (du ersätts givetvis för ditt utlägg) och att hålla i andakten. Hjälps vi åt så blir det mycket trevligare för alla! Välkommen att kontakta någon i styrelsen för detta.

Program för vårterminen 2013

22/1 - Årsmöte
Den 22 januari är det dags för årsmötet för Göteborgs stiftsgrupp. Det kan verka oinspirerande att starta terminen med ett årsmöte, men det är viktigt för stiftsgruppens fortsatta verksamhet! Stiftsgruppen är organiserad som en förening och utan årsmötet skulle vi inte finans till. Årsmötet är också din chans som medlem att påverka vad som händer i stiftsgruppen. Av tradition inleds årsmötet med mässa som celebreras av stiftsgruppens kaplan Gunnar Holmquist.

5/2 - Uppstart med mässa: Biskop Per Eckerdal - OBS! Vi träffas på Bräcke diakoni
Uppstart av den nya terminen med vår biskop Per Eckerdal. Vi firar mässa tillsammans.

19/2 - En pionjär: Caroline Krook, biskop emerita
Vi gästas av en riktig pionjär och en av de första prästvigda kvinnorna med lång erfarenhet av att verka som präst.

5/3 - Helvetet? - Johanna Andersson, Carl-Magnus Adrian och Klas Hermansson
Finns det ett helvete? Vem hamnar där i så fall? Hur ser våra bilder av helvetet ut? Välkommen till ett spännande panelsamtal om helvetet. Medverkar gör Johanna Andersson (präst och jämställdhetssamordnare på Chalmers tekniska högskola), Carl-Magnus Adrian (kyrkoherde i St Pauli församling) och Klas Hermansson (sjukhuspräst i Fässbergs församling). Samtalet leds av vår kaplan Maria Lif (skolpräst i Annedals församling).

19/3 - Karismatik: fallgropar och möjligheter? - Martin Jonsson
Martin Jonsson (komminister i Varbergs församling) gästar stiftsgruppen för att tala om karismatik i den tidiga kyrkan, hur en karismatisk teologi kan ta sitt uttryck idag och fallgropar och möjligheter med detta.

2/4 - Syster Lenas böneskola - Syster Lena
"Måste man lära sig att be, måste man gå i böneskola? Om man läser evangeliet blir svaret ja. Ja, man måste lära sig att be och som med all inlärning måste man öva sig." www.artos.se/inre-livet-och-mystiken/syster-lenas/boneskola Vi gästas av syster Lena från Klaradals kloser utanför Göteborg.

Fredag 12/4 - Fördjupningsdag: Hur användes den hebreiska bibeln i den tidiga kyrkan och hur kan vi inspireras att använda GT idag? - Peter Landgren - OBS! Dagen
- Program och mer information om fördjupningsdagen kommer under början av terminen. Klart är att det blir en heldag i Evangeliska brödraförsamlingens lokaler. Särskild anmälan.

16/4 - Evangeliet ickevåldet och det postkoloniala - Hans Leander
Stiftsgruppen gästas av teologie doktor Hans Leander som kommer tala om evangeliet och ickevåld. Leander är präst och har tidigare undervisat i nytestamentlig exegetik vid Göteborgs universitet och disputerade 2011 med sin avhandling om postkoloniala perspektiv på Markusevangeliet.

Torsdag 2/5 - Hur kan vi vara kyrka i en mångreligiös förortsmiljö? - Annika Vindare - OBS! Dagen
Annika Vindare, kyrkoherde i Gunnareds församling, Angered delar med sig av sina erfarenheter. Vi kommer vara i en annan lokal än Evangeliska brödraförsamlingens lokaler som vi brukar.

14/5 - Terminsavslutning med picnic i Slottsskogen
Traditionsenlig avslutning i Slottsskogen. Styrelsen ansvarar för program och en trevlig kväll.

Välkommen önskar styrelsen särskilt dig som inte varit med tidigare!

lördag 20 oktober 2012

HÖSTENS PROGRAM 2012 på Göteborgs stiftsgrupp


Vi träffas på tisdagar kl.16-18 i Brödraförsamlingens lokaler på Kungsgatan 45. 
(OBS! Fördjupningsdagen med Magnus Malm är kl.9-17 FREDAG 12/10 på JOHANNESGÅRDEN. Mer info kommer här på fb och via mail).
 • Tisdag 11/9 --- UPPSTART MED MÄSSA: Gunnar Holmquist, stiftsgruppens kaplan
 • Tisdag 25/9 --- DEN HANDLANDE KYRKAN: Ulrica Hansson, Svenska kyrk
  ans internationella arbete i Uppsala
 • (Tisdag 9/10 --- Inget stiftsgruppsmöte pga fördjupningsdagen 12/10)
 • Fredag 12/10 --- FÖRDJUPNINGSDAG med Magnus Malm, författare inriktad på kristen själavård, ledarskap och retreat
 • Tisdag 23/10 --- KOMMUNITETSLIV OCH ÖVERLÅTELSE: Ann-Ida Fehn, diakon, kommuniteten Den Heliga Treenigheten på Berget utanför Rättvik i Dalarna
 • Tisdag 6/11 --- UNGDOMSARBETE OCH KONFIRMANDER: Johan Reftel, församlingspedagog och författare inriktad på konfirmation
 • Tisdag 20/11 --- NÅDENS ORDNING IDAG: Fredrik Brosché, präst, religionspsykolog och själavårdare
 • Tisdag 4/12 --- FÖRSAMLINGENS BIKT OCH SJÄLAVÅRD: Elisabeth Karlsson, lärare på Helsjöns folkhögskola och själavårdare
 • Tisdag 11/12 --- JULFEST: styrelsen ordnar andakt, mat och dryck
Varmt välkommen!!!