lördag 20 mars 2010

Ändrat ämne 23/3: Kristus i Gamla testamentet

På grund av sjukdom har Petter Jakobsson från Diakonia tyvärr blivit tvungen att ställa in sitt besök hos oss.

Den 23/3 får vi istället lyssna till styrelsens egen Tony Larsson, som har bott i Israel och vägleder oss in de hebreiska Skrifternas hemligheter under ämnet "Kristus i Gamla testamentet".

Vår Herre Jesus sade: "Allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna" (Luk 24:44). Vi får varje söndag höra en gammaltestamentlig läsning vid sidan av episteln och evangeliet, och tisdagens föredrag kommer förhoppningsvis att hjälpa oss se banden mellan GT och NT och förkunna Kristus även utifrån Gamla testamentet.

Välkomna 17:30 den 23/3!

Presentation av kaplaner och styrelse

Vi vill passa på att påminna om att stiftsgruppens kaplaner finns till för dig - någon att samtala och bolla tankar med, t ex om utbildningen, kallelsen och tron. Kaplanerna är utsedda av Göteborgs stift men har ingen rapporteringsskyldighet dit, utan finns till för oss studenter med prästens absoluta tystnadsplikt.

Gunnar Holmquist
(gunnar.holmquist@svenskakyrkan.se,
031-731 88 95, 0703-28 61 75)

Jenny Rogestedt
(jenny.rogestedt@svenskakyrkan.se,
031-731 92 75, 0703-15 92 75)

Här passar vi även på att presentera 2010 års styrelse:
Ann-Cathrine Kroon, ordförande
Niklas Utterhall, kassör
Helena Karlsson, sekreterare
Elisabet Jonsson, ledamot
Tony Larsson, ledamot
Niclas Larsson, suppleant