tisdag 4 februari 2014

Program vårterminen 2014

Här kommer programmet för vårterminen 2014.
Vi vistas i Evangeliska Brödraförsamlingens lokaler på Kungsgatan 45, vi börjar med drop-in-fika kl 16:00, följt av andakt och sedan kvällens program.


4/2 Helena Pihl, nybliven diakon i Torsby pastorat delar erfarenheter och tankar.

18/2 Ingvar Bengtsson, tidigare stiftsprost, kommer och pratar om prästlöftena.

4/3 Conny Brandell, sjukhuspräst inom psykiatrin, kommer och pratar om att möta människor med erfarenhet av psykisk ohälsa.

18/3 Vår biskop Per Eckerdal kommer och firar mässa och talar om kyrkan som samhällsaktör.

1/4 Vi gästas av en panel med olika människor som är engagerade i olika ekumeniska arbeten.

11/4 Fredag och heldag! Daniel Tisell, tidigare sjukhuspräst, talar om teodicéproblemet och låter oss vrida och vända på denna fråga.

29/4 Gunnar Ledwon besöker oss och talar om påsken och doperinran och firar mässa med oss.

13/5 Vi har terminsavslutning i Slottsskogen!