onsdag 25 januari 2012

Program för vårterminen 2012

Hej vänner!


Nu har vi ett spännande program för stiftsgruppens träffar under vårterminen. Vi träffas som vanligt varannan tisdag i Evangeliska Brödraförsamlingens lokaler (adress Kungsgatan 45). Vi börjar med ficka klockan 16 och föredraget tar vid en halvtimme senare. Precis som under hösten kommer vi att ha en kväll om dopet och en om nattvarden, där våra funderingar och frågor står i centrum. Detta var mycket uppskattat under hösten.


7 februari - ”Pulsen i mässan - Om gudstjänstens inre logik”

Med Ingemar Birgersson, stiftsadjunkt.


21 februari - Samtalskväll om dopet

Med Anna Cöster, komminister i Carl Johans församling


6 mars - "Pastorsadjunkt, vad innebär det?"

Med Helena Westfält, pastorsadjunkt i Lundby församling


20 mars - "Kyrkans arbete med de utsatta i Göteborg"

Med Cecilia Brandell från Stadsmissionen


3 april - ”Predika med Lukas”

Med Hans-Olof Hansson, domprost emeritus

Aktuell med boken ”Predika med Lukas - om predikans praktik i vår tid”.


17 april - Samtalskväll om nattvardsliturgi

Med Pontus Bäckström, komminister i Lundby församling


1 maj - röd dag, ingen stiftsgruppsträff


15 maj - avslutning

Mer information kommer under våren.


Välkommen till en vår av spännande gäster, intressanta diskussioner, god gemenskap och bön!


/ Styrelsen