onsdag 16 oktober 2013

Stiftsgruppens program
Styrelsen för Göteborgs stiftsgrupp bjuder in dig till stiftsgruppens program för hösten 2013. Vi träffas som vanligt varannan tisdag kl 16:00 i Evangeliska brödraförsamlingens lokaler på Kungsgatan 45 (ingång vid Joy-butiken). OBS ibland gör vi studiebesök, om tid och plats avviker står det i presentationen av programpunkten.

Våra träffar börjar alltid med en andakt följt av fika och föredrag. Föredraget brukar starta 16:30 och hålla på till strax före kl 18:00 då vi avrundar kvällen. Kl 18:00 finns det som vanligt möjlighet att fira Taizémässa i Domkyrkan, eller möjlighet att hjälpa till med disken.

Andra uppgifter som vi i styrelsen gärna ser att du kan hjälpa till med är inhandlande och ordnandet av fika (du ersätts givetvis för ditt utlägg) och att hålla i andakten. Hjälps vi åt så blir det mycket trevligare för alla! Välkommen att kontakta någon i styrelsen för detta.

Program hösten 2013

10/ 9   Uppstart med mässa
24/9    Tro och vetande
8/10    Studiebesök Göteborgs synagoga

22/10  Gudstjänstens rötter
Tony Larsson, präst, berättar om gudstjänstens rötter i den tidiga kristna kyrkan. Vad vet vi om deras gudstjänstfirande och hur har det påverkat vår sätt att fira gudstjänst idag?

5/11  Att vara på väg - pilgrimsteologi och praktik Obs! Tid och plats!
Kristna beskriver ofta sig själva som ett vandringsfolk, som människor på väg. Ibland tar det sig ett mycket konkret uttryck i en pilgrimsvandring. Vi besöker pilgrimscentrum där kyrkoherde Anders Leitzinger och projektledare Marie Lumsden berättar mer om pilgrimsteologi och verksamheten vid centret. Vi samlas utanför lokalerna på Kungsgatan 45 kl. 16.00 och åker tillsammans till Masthuggskyrkan. Programmet börjar kl. 16.30. Möjlighet att fira pilgrimsmässa kl 18.30-19.

22/11 Fördjupningsdag: Om själavård efter sexuella övergrepp inom kyrkan
Som själavårdare kan vi komma att möta människor som varit utsatt för sexuella övergrepp inom kyrkan. Hur bemöter vi det på ett respektfullt och klokt sätt? Vilka resurser har stiftet att bidra med? Vad är viktig att tänka på för att själv inte bli den som kränker gränser? Dagen leds av stiftets kontaktpersoner i dessa frågor, Monika Oscarsson och diakon Greger Carlsson. Mer info om dagen kommer. Obs! Detta är en heldag och på en fredag!

3/12 Försoning behövs
Samtalet om försoning behövs och måste hållas levande. Vad har vi för gudsbilder och hur kan vi se på lidande, ondska, död och förlåtelse? Försoning och korset är kvällens tema. Sofia Camnerin, teol dr och pastor,, berättar utifrån en bok hon skrivit tillsammans med Arne Fritzon.

17/12 Julavslutning
Styrelsen fixar en mysig avslutning. Mer info kommer.

måndag 7 januari 2013

Stiftsgruppens program vårterminen 2013

Styrelsen för Göteborgs stiftsgrupp vill bjuda in dig till stiftsgruppens program för den nya terminen. Vi träffas som vanligt varannan tisdag kl 16:00 (jämna veckor den här terminen!) i Evangeliska brödraförsamlingens lokaler på Kungsgatan 45 (ingång vid Joy-butiken).

Våra träffar börjar alltid med en andakt där vi får möjlighet följt av fika och föredrag. Föredraget brukar starta 16:30 och hålla på till strax innan kl 18:00 då vi avrundar kvällen. Kl 18:00 finns det som vanligt möjlighet att fira Taizémässa i Domkyrkan, eller möjlighet att hjälpa till med disken.

Andra uppgifter som vi i styrelsen gärna ser att du kan hjälpa till med är inhandlande och ordnandet av fika (du ersätts givetvis för ditt utlägg) och att hålla i andakten. Hjälps vi åt så blir det mycket trevligare för alla! Välkommen att kontakta någon i styrelsen för detta.

Program för vårterminen 2013

22/1 - Årsmöte
Den 22 januari är det dags för årsmötet för Göteborgs stiftsgrupp. Det kan verka oinspirerande att starta terminen med ett årsmöte, men det är viktigt för stiftsgruppens fortsatta verksamhet! Stiftsgruppen är organiserad som en förening och utan årsmötet skulle vi inte finans till. Årsmötet är också din chans som medlem att påverka vad som händer i stiftsgruppen. Av tradition inleds årsmötet med mässa som celebreras av stiftsgruppens kaplan Gunnar Holmquist.

5/2 - Uppstart med mässa: Biskop Per Eckerdal - OBS! Vi träffas på Bräcke diakoni
Uppstart av den nya terminen med vår biskop Per Eckerdal. Vi firar mässa tillsammans.

19/2 - En pionjär: Caroline Krook, biskop emerita
Vi gästas av en riktig pionjär och en av de första prästvigda kvinnorna med lång erfarenhet av att verka som präst.

5/3 - Helvetet? - Johanna Andersson, Carl-Magnus Adrian och Klas Hermansson
Finns det ett helvete? Vem hamnar där i så fall? Hur ser våra bilder av helvetet ut? Välkommen till ett spännande panelsamtal om helvetet. Medverkar gör Johanna Andersson (präst och jämställdhetssamordnare på Chalmers tekniska högskola), Carl-Magnus Adrian (kyrkoherde i St Pauli församling) och Klas Hermansson (sjukhuspräst i Fässbergs församling). Samtalet leds av vår kaplan Maria Lif (skolpräst i Annedals församling).

19/3 - Karismatik: fallgropar och möjligheter? - Martin Jonsson
Martin Jonsson (komminister i Varbergs församling) gästar stiftsgruppen för att tala om karismatik i den tidiga kyrkan, hur en karismatisk teologi kan ta sitt uttryck idag och fallgropar och möjligheter med detta.

2/4 - Syster Lenas böneskola - Syster Lena
"Måste man lära sig att be, måste man gå i böneskola? Om man läser evangeliet blir svaret ja. Ja, man måste lära sig att be och som med all inlärning måste man öva sig." www.artos.se/inre-livet-och-mystiken/syster-lenas/boneskola Vi gästas av syster Lena från Klaradals kloser utanför Göteborg.

Fredag 12/4 - Fördjupningsdag: Hur användes den hebreiska bibeln i den tidiga kyrkan och hur kan vi inspireras att använda GT idag? - Peter Landgren - OBS! Dagen
- Program och mer information om fördjupningsdagen kommer under början av terminen. Klart är att det blir en heldag i Evangeliska brödraförsamlingens lokaler. Särskild anmälan.

16/4 - Evangeliet ickevåldet och det postkoloniala - Hans Leander
Stiftsgruppen gästas av teologie doktor Hans Leander som kommer tala om evangeliet och ickevåld. Leander är präst och har tidigare undervisat i nytestamentlig exegetik vid Göteborgs universitet och disputerade 2011 med sin avhandling om postkoloniala perspektiv på Markusevangeliet.

Torsdag 2/5 - Hur kan vi vara kyrka i en mångreligiös förortsmiljö? - Annika Vindare - OBS! Dagen
Annika Vindare, kyrkoherde i Gunnareds församling, Angered delar med sig av sina erfarenheter. Vi kommer vara i en annan lokal än Evangeliska brödraförsamlingens lokaler som vi brukar.

14/5 - Terminsavslutning med picnic i Slottsskogen
Traditionsenlig avslutning i Slottsskogen. Styrelsen ansvarar för program och en trevlig kväll.

Välkommen önskar styrelsen särskilt dig som inte varit med tidigare!