måndag 7 januari 2013

Stiftsgruppens program vårterminen 2013

Styrelsen för Göteborgs stiftsgrupp vill bjuda in dig till stiftsgruppens program för den nya terminen. Vi träffas som vanligt varannan tisdag kl 16:00 (jämna veckor den här terminen!) i Evangeliska brödraförsamlingens lokaler på Kungsgatan 45 (ingång vid Joy-butiken).

Våra träffar börjar alltid med en andakt där vi får möjlighet följt av fika och föredrag. Föredraget brukar starta 16:30 och hålla på till strax innan kl 18:00 då vi avrundar kvällen. Kl 18:00 finns det som vanligt möjlighet att fira Taizémässa i Domkyrkan, eller möjlighet att hjälpa till med disken.

Andra uppgifter som vi i styrelsen gärna ser att du kan hjälpa till med är inhandlande och ordnandet av fika (du ersätts givetvis för ditt utlägg) och att hålla i andakten. Hjälps vi åt så blir det mycket trevligare för alla! Välkommen att kontakta någon i styrelsen för detta.

Program för vårterminen 2013

22/1 - Årsmöte
Den 22 januari är det dags för årsmötet för Göteborgs stiftsgrupp. Det kan verka oinspirerande att starta terminen med ett årsmöte, men det är viktigt för stiftsgruppens fortsatta verksamhet! Stiftsgruppen är organiserad som en förening och utan årsmötet skulle vi inte finans till. Årsmötet är också din chans som medlem att påverka vad som händer i stiftsgruppen. Av tradition inleds årsmötet med mässa som celebreras av stiftsgruppens kaplan Gunnar Holmquist.

5/2 - Uppstart med mässa: Biskop Per Eckerdal - OBS! Vi träffas på Bräcke diakoni
Uppstart av den nya terminen med vår biskop Per Eckerdal. Vi firar mässa tillsammans.

19/2 - En pionjär: Caroline Krook, biskop emerita
Vi gästas av en riktig pionjär och en av de första prästvigda kvinnorna med lång erfarenhet av att verka som präst.

5/3 - Helvetet? - Johanna Andersson, Carl-Magnus Adrian och Klas Hermansson
Finns det ett helvete? Vem hamnar där i så fall? Hur ser våra bilder av helvetet ut? Välkommen till ett spännande panelsamtal om helvetet. Medverkar gör Johanna Andersson (präst och jämställdhetssamordnare på Chalmers tekniska högskola), Carl-Magnus Adrian (kyrkoherde i St Pauli församling) och Klas Hermansson (sjukhuspräst i Fässbergs församling). Samtalet leds av vår kaplan Maria Lif (skolpräst i Annedals församling).

19/3 - Karismatik: fallgropar och möjligheter? - Martin Jonsson
Martin Jonsson (komminister i Varbergs församling) gästar stiftsgruppen för att tala om karismatik i den tidiga kyrkan, hur en karismatisk teologi kan ta sitt uttryck idag och fallgropar och möjligheter med detta.

2/4 - Syster Lenas böneskola - Syster Lena
"Måste man lära sig att be, måste man gå i böneskola? Om man läser evangeliet blir svaret ja. Ja, man måste lära sig att be och som med all inlärning måste man öva sig." www.artos.se/inre-livet-och-mystiken/syster-lenas/boneskola Vi gästas av syster Lena från Klaradals kloser utanför Göteborg.

Fredag 12/4 - Fördjupningsdag: Hur användes den hebreiska bibeln i den tidiga kyrkan och hur kan vi inspireras att använda GT idag? - Peter Landgren - OBS! Dagen
- Program och mer information om fördjupningsdagen kommer under början av terminen. Klart är att det blir en heldag i Evangeliska brödraförsamlingens lokaler. Särskild anmälan.

16/4 - Evangeliet ickevåldet och det postkoloniala - Hans Leander
Stiftsgruppen gästas av teologie doktor Hans Leander som kommer tala om evangeliet och ickevåld. Leander är präst och har tidigare undervisat i nytestamentlig exegetik vid Göteborgs universitet och disputerade 2011 med sin avhandling om postkoloniala perspektiv på Markusevangeliet.

Torsdag 2/5 - Hur kan vi vara kyrka i en mångreligiös förortsmiljö? - Annika Vindare - OBS! Dagen
Annika Vindare, kyrkoherde i Gunnareds församling, Angered delar med sig av sina erfarenheter. Vi kommer vara i en annan lokal än Evangeliska brödraförsamlingens lokaler som vi brukar.

14/5 - Terminsavslutning med picnic i Slottsskogen
Traditionsenlig avslutning i Slottsskogen. Styrelsen ansvarar för program och en trevlig kväll.

Välkommen önskar styrelsen särskilt dig som inte varit med tidigare!